QBA AB Har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Stödet avser bidrag till anpassning av lokaler för försäljning, utbildning och lagerhållning av pannor och reservdelar av Windhager helautomatiska pelletspannor i Sverige.